Zadanie: „Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej” 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Umowa nr 1-10/WMNiE/2023 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kwota dofinansowania: 56500,00 zł

Festiwal