O fundacji

Fundacja "PROSVITA", założona została w 2015 roku i jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową.

Swoją nazwą fundacja nawiązuje do powstałego w 1868 roku we Lwowie ukraińskiego towarzystwa oświatowego, kulturalnego, obywatelskiego i społecznego «ПРОСВІТА». Towarzystwo to odegrało doniosłą rolę w kreowaniu i rozwoju życia społecznego Ukraińców w Galicji. Chcemy te działania nie tylko kontynuować, ale także pokazać, że my - współczesna mniejszość ukraińska w Polsce - pomimo różnych historycznych wydarzeń i życia w zupełnie odmiennych czasach i warunkach - stanowimy nierozerwalną ciągłość: tradycji i woli rozwoju swojej tożsamości.

Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce. Prowadzimy także działania służące krzewieniu idei demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wspieramy społeczności lokalne w działaniach na rzecz jego budowy. Promujemy wysokie standardy etyczne i profesjonalne w sektorze obywatelskim. Nasze programy budujemy na fundamencie lokalnych tradycji i kultury we współpracy z ludźmi różnych narodowości, wyznań i przekonań politycznych.

Osvita

Działamy w Polsce oraz za granicą RP.

KRS: 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP: 765-169-15-98
REGON: 36189517000000

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420