Zadanie: „Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej” 2024

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa
Umowa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
nr 14-7/WMNiE/2024 z dnia 07.04.2024
Kwota dofinansowania: 58 000,00 zł

Festiwal